Hiển thị các bài đăng có nhãn Điều 4 - Hiến pháp 2013. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Điều 4 - Hiến pháp 2013. Hiển thị tất cả bài đăng

VŨ MẠNH HÙNG ĐÚNG LÀ ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG

21:45 7 Comments
Loa phường - Vào ngày 9/12/2017, một buổi kỷ niệm ngày Quốc tế nhân quyền đã được tổ chức tại Hà Nội. Trong buổi gặp mặt này, nhà hoạt động “dân chủ” Vũ Mạnh Hùng đã cho rằng: “Mọi nguyên nhân bất hạnh trong cuộc sống đều có nguồn gốc từ một xã hội không tôn trọng nhân quyền. Nhân quyền là giá trị phổ quát của nhân loại. Việt Nam sau khi gia nhập Liên Hợp Quốc vào năm 1977,  đến ngày 24/9/1982 đã ký Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. Thế nhưng nhưng cho đến nay, trên thực tế quyền con người ở Việt Nam không được tôn trọng”.
Một số nhà hoạt động “dân chủ” trong buổi kỉ niệm ngày quốc tế nhân quyền
Chúng ta có thể thấy rằng phát ngôn của Vũ Mạnh Hùng đã thể hiện bản chất phản động, chống phá chính quyền nhân dân. Đây là những phát ngôn bịa đặt, xuyên tạc, vu cáo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực tế tình trạng dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, bởi lẽ:
Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế. Ở Việt Nam, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân luôn luôn được Nhà nước tôn trọng và bảo đảm thực hiện. Theo đó, Điều 14, Hiến pháp 2013 đã khẳng định: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật; Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Hiến pháp là luật cơ bản của nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất đã thể hiện sự phát triển quan trọng về nhận thức lý luận và tư duy lập hiến trong việc ghi nhận quyền con người, quyền công dân. Đây chính là điều kiện để bảo đảm tính hiện thực của quyền con người, quyền công dân, bảo đảm sự cân bằng, minh bạch và lành mạnh giữa các lợi ích trong mối quan hệ giữa Nhà nước với con người, công dân, cá nhân và phù hợp với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên; hạn chế tối đa bất cứ sự hạn chế các quyền và tự do vốn có của mọi người bởi các cơ quan nhà nước.
Có thể thấy rằng bản chất của nhân quyền ở Việt Nam là thực hiện quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền tồn tại và phát triển của mọi công dân. Việc bảo đảm và bảo vệ nhân quyền ở nước ta gắn liền với quyền và nghĩa vụ của công dân được Hiến pháp và pháp luật Việt Nam thừa nhận, bảo vệ. Vì vậy, bản chất và giá trị đích thực của nhân quyền ở Việt Nam là quyền được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc và bình đẳng…Ở Việt Nam, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy quyền con người được thể hiện cụ thể trong quá trình xây dựng, dự thảo các văn bản luật, dưới luật đều được Đảng, Nhà nước ta giới thiệu công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để tham khảo ý kiến của đông đảo nhân dân; Đảng, Nhà nước ta luôn chăm lo, quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, sống tốt đời, đẹp đạo.
Tuy nhiên, bên cạnh việc tôn trọng, đảm bảo quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân thì Điều 15 và Điều 16 - Hiến pháp năm 2013 cũng đã khẳng định quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân; mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác; công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội; việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; mọi người đều bình đẳng trước pháp luật; không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Điều đó đã khẳng định sự thống nhất chặt chẽ giữa quyền và nghĩa vụ, vừa đặc biệt nhấn mạnh đến việc thực hiện quyền của người này không thể là sự chối bỏ, phủ nhận hay xâm phạm đến quyền của người khác. Nói cách khác, việc tôn trọng các quyền tự do của mỗi người phải đặt trong mối quan hệ với việc tôn trọng quyền và tự do của người khác; mọi hành vi lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, gây tổn hại đến lợi ích của quốc gia dân tộc đều sẽ bị xử lý thích đáng.
Như vậy, có thể thấy rằng phát ngôn của nhà hoạt động dân chủ Vũ Mạnh Hùng đã thể hiện cái nhìn chủ quan duy ý chí, xuyên tạc, vu cáo vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đúng là “khôn” mà không nói ra thì không ai biết, còn một khi đã nói ra thì người ta không còn nghi ngờ gì nữa. Mong rằng, trước khi phát ngôn ra điều gì thì ông Vũ Mạnh Hùng nên suy nghĩ cho thấu đáo, tránh để người đời mỗi lần nhắc đến tên ông đều nhớ đến câu nói “Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm” thì quả thật quá khôi hài.

GS TƯƠNG LAI CÓ TÀI MÀ KHÔNG CÓ ĐỨC LÀ NGƯỜI VÔ DỤNG

20:29 8 Comments
Loa phường - Thời gian qua, câu chuyện Giáo sư Tương Lai từ bỏ Đảng cộng sản Việt Nam đã trở thành một chủ đề thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Có thể nói, đây không phải là lần đầu tiên có một đảng viên xin ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam nhưng điều này có vẻ như lại là cơ hội kiếm trác hiếm có dành cho đám “zậm chủ” trong nước và các tổ chức phản động ngoài hải ngoại.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc đã từng nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. “Tài” là khá năng hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao, giải quyết tốt mọi khó khăn xảy ra và luôn sáng tạo trong việc làm. “Đức” là đạo đức, là tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân, là cần, kiệm, liêm, chính, dũng cảm khắc phục khó khăn, chịu đựng mọi gian khổ và luôn luôn sống với phương châm: “Mỗi người vì mọi người”. Một con người có tài mà không có đức thì con người đó không có ích cho cuộc sống. Trong thực tế cuộc sống có tài, có hiểu biết, có kinh nghiệm nhưng lại không mang sự hiểu biết đó phục vụ nhân dân, làm đẹp giàu cho đất nước thì cái tài đó hoàn toàn vô ích. Một người có tài mà chỉ thu vén cho lợi ích cá nhân thì người đó cũng trở thành người vô dụng mà thôi. Điều này có vẻ như rất đúng với trường hợp của giáo sư tương lai.
Giáo sư Tương Lai tên thật là Nguyễn Phước Tương
Giáo sư Tương Lai tên thật là Nguyễn Phước Tương, sinh năm 1936 tại Thừa Thiên Huế. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Viện trưởng Viện xã hội học, kiêm nhiệm Tổng biên tập Tạp chí xã hội học, thành viên tổ tư vấn Chính phủ Việt Nam thời các thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải. Tuy nhiên, do lập trường tư tưởng không vững vàng và bản chất cơ hội, Nguyễn Phước Tương đã bị các đối tượng xấu, bọn phản động móc nối, dụ dỗ, lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự, phủ nhận toàn bộ những thành quả của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Điển hình như vào ngày 2/9 vừa qua, để đánh bóng  tên tuổi và gây tiếng vang trước xã hội dân sự và đám “dân chủ” trong nước, Giáo sư Tương Lai đã công khai tuyên bố rằng muốn bỏ Đảng vì cho rằng Đảng giờ là Đảng Nguyễn Phú Trọng! Đây là một điều hết sức nực cười, vô lý bởi lẽ Điều 4 - Hiến pháp 2013 đã khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”. Điều này cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện cho toàn thể dân tộc Việt Nam chứ không phải của riêng cá nhân ai hết. Thế mà một kẻ có ăn, có học, mang tiếng hiểu biết như Giáo sư Tương Lai lại ăn không nói có, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước thì không thể chấp nhận được.
Điều 4: 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Bên cạnh đó, Giáo sư Tương Lai đã lộ rõ bản chất phản động, chống đối cực đoan khi câu kết cùng với một số đối tượng chống đối khác ở trong nước như Nguyễn Quang A thành lập ra cái gọi là Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, lợi dụng “phản biện xã hội” để biên soạn, tán phát nhiều bài viết và tham gia trả lời phỏng vấn các đài phát thanh của nước ngoài với các nội dung tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy ông Giáo sư Tương Lai không có tư cách thể xin ra khỏi Đảng.
Như vậy, có thể thấy rằng việc Giáo sư Tương Lai xin ra khỏi Đảng chỉ là cách để PR, phô trương thanh thế trong đám “dâm chủ”. Đây là một hành động thể hiện một kẻ vô ơn. Thiết nghĩ nếu Giáo sư Tương Lai không sớm xin ra khỏi đảng thì sớm muộn ông ta cũng bị khai trừ bởi Đảng cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam không chấp nhận những kẻ nhờ Đảng, rồi lại mượn danh Đảng để chống Đảng.