Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi Quang Vơm (Danlambao). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi Quang Vơm (Danlambao). Hiển thị tất cả bài đăng

KHÔNG AI CÓ THỂ TÁC ĐỘNG VÀO QUAN ĐIỂM - CHÍNH SÁCH CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM.

10:11 3 Comments

[Me Lo] - Mỗi một dân tộc, một quốc gia trên thế giới đều có niềm tự hào và tự tôn dân tộc và với Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Đó là truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước cũng như chung tay gìn giữ những thành quả mà cha ông để lại. Cũng chính vì thế mà trong các quan hệ ngoại giao với các quốc gia láng giềng từ thời xưa đến nay, đất nước và dân tộc Việt Nam vẫn luôn mềm dẻo trong sách lược nhưng luôn cứng rắn về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ chứ chẳng bao giờ phải phụ thuộc vào một đất nước hay quốc gia khác hay để quốc gia khác can thiệp vào nội bộ. Chúng ta là một dân tộc yêu hòa bình nhưng không có nghĩa là chúng ta phải phụ thuộc vào một ai khác như mấy con rận chủ của Dân làm báo viết mà cụ thể là Bùi Quang Vơm (Danlambao): “Liệu Việt Nam có quyết định rời khỏi Trung Quốc?. Xin thưa rằng, Việt Nam là Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, một đất nước của dân, do dân và vì nhân dân chứ không phải là chế độ tay sai Việt Nam Cộng Hòa, chế độ diệt chủng cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa.

Bài viết của con rận Bùi Quang Vơm (Danlambao) đã thể hiện cái sự ngu dốt của một con rận bán nước. Nó nói như một nhà chính trị gia – mà cũng đúng, hắn là chính trị gia bán nước cơ mà – hắn là chính trị gia mà cái tầm hiểu biết của chúng là để cổ súy cho chế độ cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa mà nhân dân căm hờn tới tận sương tủy cơ mà. Cái hắn viết lên chỉ để kiếm những đồng tiền hôi bẩn của những ông chủ của hắn và bôi đen những giá trị ngoại giao của nước ta tự ngàn đời. Và hắn cũng đâu biết rằng Đảng, chính phủ, nhân dân sẽ mãi kiên quyết sắt son một tinh thần yêu chuộng hòa bình và chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ chứ.Càng cố phân tích để tỏ ra mình là một “ông bố đời” chính trị bán nước thì càng bộc lộ rõ bản chất ngu dốt, hám tiền của đám rận chủ bán nước mà thôi.

Chủ quyền của Tổ quốc là thiêng liêng bất khả xâm phạm.
Vậy nên, dù cho hiện nay quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế vì hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn đang là một xu thế lớn. Tuy nhiên dân tộc Việt Nam mãi vang lên lời tuyên bố của Bác Hồ: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do...Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thật sự đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Trải qua biết bao biến động thăng trầm, vượt qua bao thử thách, hiểm nguy trong cuộc hành trình dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã sáng ngời chân lý: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH  - một chân lý đã được viết nên bằng máu của biết bao thế hệ cha anh con Lạc cháu Hồng. Và cũng chỉ có độc lập dân tộc mới tạo được tiền đề, nền tảng vững chắc để xây dựng CNXH và chỉ có CNXH mới bảo đảm có độc lập dân tộc thực sự.