Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang A. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang A. Hiển thị tất cả bài đăng

5000 CHỮ KÝ - MỘT MÀN KỊCH “TỰ SƯỚNG” CỦA VỊ “TIẾN XÍ” NGUYỄN QUANG A

Câu chuyện về cái gọi là “phong trào tự ứng cử” đến nay vẫn chưa có dấu hiệu gì là dừng lại khi mới đây vị “tiến xí” Nguyễn Quang A lại thủ...
XEM CHI TIẾT

TIẾN SỸ NGUYỄN QUANG A ĐANG CHỨNG TỎ MÌNH ĐƯỢC "PHẢN ĐỘNG HẬU THUẪN" (Phần 2 và hết)

Phần II:  Hội đồng Bầu cử Quốc gia không vi phạm Hiến pháp và Luật Bầu cử Lữ Khách Ở yêu cầu giải trình thứ 2 của Tiến sỹ Nguyễn Quan...
XEM CHI TIẾT