Hiển thị các bài đăng có nhãn Paulus Lê Văn Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Paulus Lê Văn Sơn. Hiển thị tất cả bài đăng

PAUL LÊ VĂN SƠN LẠI XÀM NGÔN!

Vân An Paul Lê Văn Sơn được biết đến là một cộng tác viên đắc lực cho tổ chức phản động Việt Tân. Cùng một số đối tượng chống đối khác, L...
XEM CHI TIẾT