Hiển thị các bài đăng có nhãn Viện khoa học xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Viện khoa học xã hội. Hiển thị tất cả bài đăng

GS TƯƠNG LAI CÓ TÀI MÀ KHÔNG CÓ ĐỨC LÀ NGƯỜI VÔ DỤNG

20:29 8 Comments
Loa phường - Thời gian qua, câu chuyện Giáo sư Tương Lai từ bỏ Đảng cộng sản Việt Nam đã trở thành một chủ đề thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Có thể nói, đây không phải là lần đầu tiên có một đảng viên xin ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam nhưng điều này có vẻ như lại là cơ hội kiếm trác hiếm có dành cho đám “zậm chủ” trong nước và các tổ chức phản động ngoài hải ngoại.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc đã từng nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. “Tài” là khá năng hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao, giải quyết tốt mọi khó khăn xảy ra và luôn sáng tạo trong việc làm. “Đức” là đạo đức, là tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân, là cần, kiệm, liêm, chính, dũng cảm khắc phục khó khăn, chịu đựng mọi gian khổ và luôn luôn sống với phương châm: “Mỗi người vì mọi người”. Một con người có tài mà không có đức thì con người đó không có ích cho cuộc sống. Trong thực tế cuộc sống có tài, có hiểu biết, có kinh nghiệm nhưng lại không mang sự hiểu biết đó phục vụ nhân dân, làm đẹp giàu cho đất nước thì cái tài đó hoàn toàn vô ích. Một người có tài mà chỉ thu vén cho lợi ích cá nhân thì người đó cũng trở thành người vô dụng mà thôi. Điều này có vẻ như rất đúng với trường hợp của giáo sư tương lai.
Giáo sư Tương Lai tên thật là Nguyễn Phước Tương
Giáo sư Tương Lai tên thật là Nguyễn Phước Tương, sinh năm 1936 tại Thừa Thiên Huế. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Viện trưởng Viện xã hội học, kiêm nhiệm Tổng biên tập Tạp chí xã hội học, thành viên tổ tư vấn Chính phủ Việt Nam thời các thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải. Tuy nhiên, do lập trường tư tưởng không vững vàng và bản chất cơ hội, Nguyễn Phước Tương đã bị các đối tượng xấu, bọn phản động móc nối, dụ dỗ, lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự, phủ nhận toàn bộ những thành quả của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Điển hình như vào ngày 2/9 vừa qua, để đánh bóng  tên tuổi và gây tiếng vang trước xã hội dân sự và đám “dân chủ” trong nước, Giáo sư Tương Lai đã công khai tuyên bố rằng muốn bỏ Đảng vì cho rằng Đảng giờ là Đảng Nguyễn Phú Trọng! Đây là một điều hết sức nực cười, vô lý bởi lẽ Điều 4 - Hiến pháp 2013 đã khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”. Điều này cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện cho toàn thể dân tộc Việt Nam chứ không phải của riêng cá nhân ai hết. Thế mà một kẻ có ăn, có học, mang tiếng hiểu biết như Giáo sư Tương Lai lại ăn không nói có, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước thì không thể chấp nhận được.
Điều 4: 
1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.
3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Bên cạnh đó, Giáo sư Tương Lai đã lộ rõ bản chất phản động, chống đối cực đoan khi câu kết cùng với một số đối tượng chống đối khác ở trong nước như Nguyễn Quang A thành lập ra cái gọi là Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, lợi dụng “phản biện xã hội” để biên soạn, tán phát nhiều bài viết và tham gia trả lời phỏng vấn các đài phát thanh của nước ngoài với các nội dung tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy ông Giáo sư Tương Lai không có tư cách thể xin ra khỏi Đảng.
Như vậy, có thể thấy rằng việc Giáo sư Tương Lai xin ra khỏi Đảng chỉ là cách để PR, phô trương thanh thế trong đám “dâm chủ”. Đây là một hành động thể hiện một kẻ vô ơn. Thiết nghĩ nếu Giáo sư Tương Lai không sớm xin ra khỏi đảng thì sớm muộn ông ta cũng bị khai trừ bởi Đảng cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam không chấp nhận những kẻ nhờ Đảng, rồi lại mượn danh Đảng để chống Đảng.