Hiển thị các bài đăng có nhãn chiến dịch Hồ Chí Minh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chiến dịch Hồ Chí Minh. Hiển thị tất cả bài đăng

NGÀY 30/4/1975 - MỐC SON CHÓI LỌI CỦA DÂN TỘC

15:20 7 Comments
Thúy Kiều - Cách đây vừa tròn 44 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đó đến nay, toàn thể đồng bào cả nước tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Mùa Xuân năm 1975, toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã ghi một chiến công vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử anh hùng của dân tộc: sau 55 ngày đêm tiến công thần tốc đã quét sạch toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng miền Nam thân yêu, giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước.
Có thể nói, thắng lợi mùa Xuân năm 1975 là đại thắng của toàn dân tộc; của đức hy sinh, lòng dũng cảm và trí tuệ Việt Nam kết tinh bởi mưu lược sáng suốt, tầm nhìn chiến lược của Đảng và ý chí anh hùng, bất khuất của nhân dân ta. Với niềm tin “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!” và hành động muôn người như một, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “dám đánh, quyết đánh, biết đánh và biết thắng”, chúng ta đã làm nên chiến thắng. Sự sống mạnh hơn cái chết. Chính nghĩa đẩy lùi phi nghĩa. Đó là chiến thắng của cái thiện lớn nhất đối với cái ác lớn nhất trong thời đại ngày nay.
Hãy thử tưởng tượng xem nếu không có đại thắng mùa xuân năm 1975 thì đất nước sẽ ra sao? Hai miền Bắc Nam chia rẽ và rất có thể sẽ căng thẳng như Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên. Có người cho rằng, nếu không có sự kiện 30/4 thì miền Nam Việt Nam sẽ phát triển như Hàn Quốc ngày nay. Nhưng thực tế thì trước năm 1975 trong nội lực của VNCH chẳng có gì nếu không có sự viện trợ của Mỹ. Đây là sự phụ thuộc cả về kinh tế và chính trị nên Chính phủ VNCH không có tiếng nói trên trường quốc tế mà nhất nhất phải đều nghe theo phía Mỹ. Hơn nữa, chế độ VNCH nổi tiếng với những hành vi đánh đập, cướp bóc, giết người man rợ,… nên không được lòng nhân dân. Một xã hội không có tự do, không có chủ quyền, người dân lầm than như thế thì làm sao có thể so sánh với Hàn Quốc được?
Cán binh VNCH và những hành động man rợ với quân đội cộng sản và những người yêu nước
Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước chính là xóa bỏ một trật tự lỗi thời, một sản phẩm trái mùa của lịch sử là một thắng lợi của chính nghĩa, đem lại độc lập, tự do thật sự cho nhân dân. Sự nuối tiếc cái đã lùi vào dĩ vãng để gieo rắc ý thức “quốc hận” chính là đi ngược lại truyền thống đạo lý của dân tộc. Tư tưởng, quan điểm đó nếu không phải là sự nuôi dưỡng, kích động sự thù địch, chia rẽ dân tộc một cách có chủ đích thì cũng là một nhận thức mơ hồ về sự thật lịch sử, đều tiếp tay cho kẻ thù, có hại cho tinh thần hòa hợp, đoàn kết dân tộc, cần phải phê phán.
Sau 44 năm giành độc lập dân tộc, từ một nước nghèo, lạc hậu, Việt Nam đã trở thành một quốc gia có sự phát triển kinh tế trong nhóm cao của thế giới. Nhiều người nước ngoài trong đó có cả các chính khách khi lần đầu sang Việt Nam còn phải thốt lên rằng “đất nước các bạn thật giàu và đẹp”. Để có được điều đó là do sự quyết tâm đổi mới, sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân ta.
Thắng lợi mùa xuân năm 1975 đánh dấu một mốc son chói lọi của dân tộc. Kể từ đó, người dân được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc một cách đúng nghĩa. Chúng ta càng biết ơn Đảng, Bác Hồ và các vị anh hùng sự hy sinh to lớn của các vị anh hùng dân tộc, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc bao nhiêu thì càng căm phẫn với những kẻ thuộc chế độ cũ luôn ôm hận và nung nấu ý định muốn quay lại chiếm lĩnh đất nước.